Rehberlik çalışmalarımızın arasında çocuklarımızın okula uyum süreçlerini, genel, sosyal, duygusal ve bilişsel özelliklerini tanımaya ve izlemeye yönelik çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin yaş düzeylerine uygun becerilerinin gelişim, sosyal i ve duygusal anlamda ilköğretime hazırlanmaları hedeflenir.

Öğrenci Tanıma

Öğrenci tanıma süreci okula kabul çalışmalarıyla başlar. Adaylar, yaş dönemi özellikleri göz önüne alınarak hem bireysel hem de grup içinde değerlendirilir. Bu şekilde öğrenci adayının becerileri ve ihtiyaçları gözlemlenir, grup dağılımlarında dikkat edilecek özellikleri belirlenir.

Kayıt aşamasında velilerimize, “Öğrenci Tanıma Formu” verilir. Bu formda velilerimizden, öğrenciye ait özel bilgileri (sağlık, büyüme, aile ilişkileri vb.) ve geçmiş okul yaşantısı hakkında görüşlerini paylaşması istenir. Bu form, okul açıldıktan en geç 2 hafta sonra Rehberlik Servisi’nin eline ulaşır ve öğrenciyle ilgili gözlemler bu bilgiler de dikkate alınarak devam eder.

Bununla beraber öğrencilerimizin sınıf ve oyun ortamlarında gözlemlenerek ve velilerimizle düzenli görüşmeler yapılarak gelişimleri izlenir.

Veli İletişim Çalışmaları

Rehberlik Servisi, okul – aile işbirliğinin çocuğun gelişimi üzerindeki önemine inanır ve bu doğrultuda veli ihtiyaçlarının karşılanmasına özen gösterir. Veliler ile çocuğun gelişim değerlendirmelerinin yanında, sorun alanlarına ilişkin de bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı ve destek çalışmaları gerçekleştirilir. Sene içinde belirlenmiş konularda en az dört oturum süren küçük grup çalışmaları yapılır ve velilerimiz ile genel sorun alanlarına ilişkin paylaşım gerçekleştirilir. Küçük grup çalışmaları rehberlik servinin velilere sunduğu bir yardım ve danışmanlık hizmetinden çok, veliler arası iletişim ve etkileşimi arttıran bir çalışmadır. Benzer konularda ortak yaşantılara sahip ebeveynlerin bir araya gelmesini sağlayan ve ortak sorun alanlarına ilişkin farklı bakış açıları, farklı çözüm yöntemleri bulmayı kolaylaştıran bir süreç olarak ele alınır ve planlanır.