Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalar

Psiko–sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Öğrencilerin çoklu zeka alanları belirlenir. Her öğrenci için her alanda ilgili grafikler oluşturulur. Anne babalarla sonuçları paylaşılır.

Sınıf içi rehberlik çalışmalarında; öğrencilerin sorumluluk, saygı, paylaşma gibi değerler kazanması, arkadaş ilişkilerini geliştirme, sosyalleşme, çatışma çözme becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik grup çalışmaları planlanır.

Sosyal beceri geliştirme grup çalışması: Çocukların gelişim süreçlerinde, arkadaş ilişkilerinde yeterli sosyal uyumu gösterebilmesi ve gerekli sosyal becerileri kazanması önemlidir. Bu amaç doğrultusunda ihtiyaca uygun grup oyunları planlanıp gerçekleştirilir.

Dikkat geliştirme grup çalışması: Öğrencilerin dikkat sürelerini geliştirmek amacıyla yapılan alıştırmaları içerir.

Küçük kas gelişimi destek grup çalışması: Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sınıf dışında küçük kas gelişimini desteklemek amacı ile yapılan grup çalışmasıdır. Bu grup çalışmasında çeşitli malzemeler kullanılarak birçok alıştırma yapılır.

Sene İçerisinde Çocuklara Uygulanan Ölçme Değerlendirme Testleri

  • Denver II gelişimsel tarama testi

  • Frosting görsel algı testi

  • Kaufman testi

  • Cas bilişsel müdahale sistemi (Cognotive Assemant System)

  • Metropolitan okul olgunluğu testi

  • Peabody resim–kelime (Peabody Picture–Vocabulary Test)

  • Kelime söyleyiş testi

  • Goodenough–harris