Çocuklar dünyaya geldiği andan itibaren öğrenmeye başlarlar. Çocuğunuz büyüdükçe yaşadıkları doğrultusunda çevresine uyum sağlayabilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için davranışlarını değiştirmeye başlar. Öğrenme; yaşantı ve deneyimler sonucu oluşan davranışlardaki kalıcı değişiklik olarak tanımlanabilir. Yaşamın ilk yılları beynin en hızlı geliştiği, gelişimin ve öğrenmenin hızlı olduğu zamandır. 

Ancak öğrenme elbette gelişim ve olgunlaşmadan bağımsız düşünülemez. Çocuklar gelişim ve olgunlaşmalarına bağlı olarak öncesinde yapamadığı şeyleri yapabilmeye başlarlar. Önce basit olanı yapar, büyüdükçe ve geliştikçe daha zor ve karmaşık becerileri öğrenirler. 

Gelişim testleri çocukların özellikle 0-6 yaş arasındaki gelişim düzeylerini ve gelişim geriliklerini tespit etmede kullanılır. Çocukların yaş düzeyine göre gelişiminin normal seyredip seyretmediği bu testlerle değerlendirilir. Çocukların konuşma, yürüme, öz bakım, tuvalet becerisi, sosyal gelişim, zihinsel gelişim alanlarında hangi yaş düzeyinde gelişim gösterdiğini belirleyen çeşitli gelişim testleri vardır. Testlerdeki amaç gelişim geriliklerini erken tespit edip gelişimin geri olduğu alanda destek vermektir.

ÖZEL KAPLUMBAĞA ANAOKULU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ:

*Çocuklarınızın gelişimsel değerlendirmelerine yönelik test uygulamaları

*Kendine güven

*Anne-baba tutumları

*0-1 yaş bebeklerden uyku ve rutin oluşturma

*Uyku problemi

*Yeme düzeni

*Okul fobisi

*Korkular

*Saldırganlık

*Kardeş kıskançlığı

*Alt ıslatma

*Tırnak yeme

*Tikler

*Mastürbasyon

*Tuvalet eğitimi

*Anne-baba ayrılığı

*Yalan söyleme

*Hırsızlık

*Seçici konuşmamazlık

*Okul olgunluğu

*2-5 yaş çocuklar için oyun grubu

*Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Yukarıdaki konularda danışmanlık hizmeti almak için gün içinde 10:00 ile 15:30 saatleri arasında arayarak  okulumuz Rehberlik Servisinden randevu alabilirsiniz.

1-DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ:

0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Kapsadığı kişisel-sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanlar da çocuğun kendi yaş grubunda ki performansını gösterir. Sağlıklı gelişimi olan çocukların yaşamları boyunca 0-6 ay arasında bir kez mutlaka olmak üzere, 12-18 ay arası, 2-3 yaş arası ve 5-6 yaş arasında gelişim testi yaptırmaları önerilir

2- FROSTİNG GÖRSEL ALGI TESTİ:

Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir. Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler. Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır. Küçük çocuklarda bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil- zemin karıştırma, nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksiklerle ortaya çıkar. Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir.

3-KAUFMAN TESTİ:

Yapılan değerlendirme çalışması; ülkemizde standardize edilmiş bilişsel test çalışmasıdır. Kaufman Zeka Testi Kısa Formu adı verilen bu test, 6 yaş anasınıfı grubuna uyguladığımız CAS (Cognitive  Assessment System) adı verilen testin bir parçasıdır. Sözel ifadeye dayalı kelime bilgisine, parça bütün ilişkisine dayalı etkinliklere (bir bütünün eksik olan parçasını bulabilme, resimleri bir bütünlük içerisinde algılayarak gerekli tamamlamaları yapabilme) dayanan alt testlerden oluşur. Bu değerlendirme sonucunda çocukla yapılan çalışmalar onun yaş ve ay standardına bağlı olarak tablolar yardımıyla puanlanmakta; çalışmalarının kendi yaş düzeyine uygun olup olmadığı; hangi alanlarda daha başarılı olduğu yada hangi alanlarda eksikleri olduğu tespit edilmektedir.

4-CAS BİLİŞSEL MÜDAHALE SİSTEMİ (Cognotive Assesmant System) 

Õğrencilerin bilişsel performansını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilen farklılıkları oluşturan değişkenlerin tanımlanmasında kullanılır. Bu çalışma ve etkinlik örnekleri; üstün yetenekli, zihinsel engelli, özel öğrenme güçlüğü, travmatik beyin hasarı ve ciddi duygusal güçlükleri olan çocuklarla yapılacak bireysel eğitim çalışmalarının programlanmasına ışık tutacaktır. Yapılan değerlendirme çalışması yaklaşık 1 saat 30 dakika kadar sürmektedir. Bu zaman zarfında 4 ana başlık, 12 alt basamaktan oluşan bu değerlendirme; planlama, dikkat alanları (ifadesel dikkat, işitsel dikkat, algısal dikkat), sayı eşleştirme, sayı tespiti, kısa süreli hafıza, konuşma hızı gibi alt testlerden oluşmaktadır        

5-METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ:

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

6-PEABODY RESİM-KELİME  (Peabody Picture-Vocabulary Test)

Kelime dağarcığını ölçmek için kullanılır. Alıcı dil becerisini ölçer. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Gelişim Testidir. 2,5-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Kelime dağarcığı gelişimini ölçmek için kullanılan bir testtir. Test 100 resimden oluşmaktadır. Çocuğun 100 resme bakarak doğru olarak tanımlaması istenir. Aldığı doğru sayısına göre çocuğun dil gelişim yaşı ortaya çıkar. 2,5 yaştan itibaren çocukların alıcı dil yaşlarının gelişimine bakılır.

7-KELİME SÖYLEYİŞ TESTİ:

Çocuğun konuşmasındaki genel durumu değerlendirerek, konuşma terapisine ihtiyacı olan çocukları saptamaya yardımcı olur. Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Çocuğun konuşmada yanlış çıkardığı seslerin belirlenmesinde ve artikülasyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesinde kullanılır. İfade edici dil becerisini ölçer.

8-GOODENOUGH-HARRIS

Bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar. Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir. Bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Süreli bir test değildir.3-15 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.