Yaşamın ilk yıllarındaki çevre eğitiminin önemi çok büyüktür. Okul öncesi dönem, gelişimin oldukça hızlı olduğu yılları kapsamaktadır. Bu dönemde, çocukların öğrenme hızları ve kapasiteleri yüksektir. Çevre eğitiminin yaşamın ilk yıllarından itibaren başlaması, kısa ve uzun süreli olumlu sonuçları beraberinde getirecektir. Çevre sorunlarındaki artış, çevre eğitiminin önemini gün geçtikçe daha çok ortaya koymaktadır. Okul öncesi dönem çocukları için çevre eğitimini gerekli kılan iki temel neden vardır: İlki, artan çevre sorunlarına yönelik en etkili çözüm yolunun çevre eğitimi olmasıdır. İkinci olarak ise okul öncesi dönemdeki gelişim ve öğrenmedeki hızdır. Küçük çocuklara verilecek çevre eğitimi, onların çevrelerini tanımalarını, sevmelerini, çevreyi korumaya yönelik bilinçli bir bakış açısı geliştirmelerini sağlayacaktır. 

Bu bilinçle Kaplumbağa Anaokulumuzda yürüttüğümüz Eko Okullar ve Minik Tema projeleri ile çocuklarımızın farkındalıklarını arttırmayı hedefliyoruz. Eko >Okullar projesi, üzerinde titizlikle durduğumuz bir projedir. Bu proje kapsamında bu yıl üzerinde durduğumuz tema “Biyolojik Çeşitlilik ve Tüketim Alışkanlıklarımız” başlığı altındadır. Projede, biyolojik çeşitlilik kapsamında okul bahçesi ve çevresinde yer alan bitki ve hayvan türleri (flora-fauna) üzerinde yoğunlaşıyoruz. Proje sürecince öğrencilerimizle çeşitli dokümanlar, videolar, sunumlar ve anketler üzerinden görsel, işitsel, dokunsal çalışmalar, deneyler, araştırma ve gözlemler yapıyoruz. Eğitim-öğretim yılı başından sonuna kadar farklı zaman, mevsim ve dönemlerde bu çalışmalarına devam eden öğrencilerimiz için hedefimiz; doğaya tam olarak sahip çıkabilmeleri için önce doğanın bize neler bahşettiğini çok iyi bilmeleri, doğanın çeşitliliğinin ve bu çeşitliliğin nasıl bir uyum içinde olduğunun farkına varmaları ve doğanın korunmasının geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu anlamalarıdır.   

Çocuklarımıza gelecekte yaşanılabilir bir dünya bırakabilmemiz için bir diğer önemli konu da “Tüketim Alışkanlıklarımız”dır. Öğrencilerimize kendi ihtiyaçlarını karşılarken yeryüzünün dengesini ve yeryüzünde yaşayan tüm canlıları düşünerek hareket etmelerinin önemini vurgularken; sadece tüketen değil, üreten ve yeryüzündeki yaşama katkıda bulunan birer varlık olmayı kendilerine ilke edinmelerini istiyoruz. Bu sebeple okulumuzda geri dönüşüm (geri kazanım) yani değerlendirilebilir nitelikte olan katı atıkların (cam, plastik, metal, kağıt, pil, beton, elektronik atıklar, organik atıklar) türlerine göre ayrılması, toplanması ve bunların nasıl çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham maddeye veya tarım girdisine dönüştürüldüğünün vurgusu yapılmaktadır. Bu anlamda okulumuzda özellikle görsel sanatlar etkinliklerinde sıklıkla geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak çocuklara bu bilinç kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu sayede israfın önüne geçmek ve doğal kaynakların gelecek nesiller tarafından da kullanılmasına katkı sağlamak, okulumuzun önemli misyonlarından birisidir.

Mehtap Kasapbaşoğlu

Aile Danışmanı/Eğitim Uzmanı