Çalışmalar birkaç adımda yürütülür. İlk adımda, öğrencilerin konuyla ilgili tartışıp, fikir üretmeleri sağlanır. İkinci adım; farkındalık kazanmaları amacıyla çeşitli oyunları grup çalışmalarını içerir. Üçüncü adımda ise artık kazandırılmak istenen konu ile ilgili aktif olmaları, günlük yaşamda kullanmaları beklenir. Bu kapsamda; “teşekkür etmek, sorumluluk almak ve yardım istemek, özür dilemek, barış, merhamet,işbirliği gibi” konuları ele alınır.

Teşekkür Etmek

Teşekkür Etmek

Çalışmanın amacı; öğrencilere teşekkür etme davranışı ile ilgili farkındalık kazandırmak ne zaman ve nasıl teşekkür edilebileceği konusunda paylaşımlarda bulunmak, öğrencilerin teşekkür etme becerilerini geliştirmek ve birbirlerine duyarlılıklarını arttırmaktır.

Sorumluluk Almak

Sorumluluk Almak

Çalışmanın amacı, çocuklarımıza sosyal yaşam içinde her bireyin olduğu gibi onlarında sorumluluklarının olduğunun farkına vardırmak. Bu sorumluluklarını sonuna kadar yapabilme becerileri kazanmalarına destek olmak.

Yardım istemek

Yardım istemek

Amacımız, öğrencilerin kendi ihtiyaçlarını fark etmeleri, yardım isteyebilmeleridir.

Hızla değişen dünyaya uyum sağlamaya çalışırken değerlerimizi ve geleneklerimizi unutmamak amacıyla programımızda, kültürel değerlerimize geniş yer veriyoruz.